Misyonumuz

      Öğrencilerimiz için; 
Farklı gelişen, farklı öğrenen her bir öğrencimizin ilgi, yetenek, gelişim, eğitim ve tam öğrenme kapasitesini, en erken ve en doğru zamanda mümkün olan en üst seviyeye çıkartarak, 
-Hayatın her alanına eşit ve tam katılabilecek, özgüvenli, yaşama sevinciyle dolu, üretebilen, bağımsız ve kaliteli bir hayat sürmelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan, 
Öğrenen organizasyon ve yönetişim yapımızla, işlenmiş özgün bilgi oluşturma yeteneklerimizle, 
Sürekli kendini geliştiren, uzmanlık ve ekip becerileriyle donanımlı kadromuzla, 
Uluslararası kalite standartları doğrultusunda özel eğitim, program, yöntem ve tekniklerimizi, kalitemizi sürekli geliştirerek
Yaşam için eğitim anlayışıyla, öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçlarına en uygun mükemmel özel eğitim rehabilitasyon ve destek hizmetlerini tasarlamak, geliştirmek ve   uygulamaktır. 
     Ailelerimiz için; 
Kurumumuzda hizmet alan her aileye en doğru, en güvenilir bilgileri sunmak; 
Psikolojik danışma hizmetlerini, rehberlik ve yönlendirmelerini yapmak; 
Ailelerimizin, eğitim süreçlerine, program ve rehabilitasyon uygulamalarına en etkili ve verimli bir şekilde dahil olabilmelerini sağlamak; 
Bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak, verilen özel eğitim rehabilitasyon hizmetlerinin aile ve öğrencimizin hayatlarının her alanına nüfuz edebilmesini sağlamak; 
Öğrenci ve ailelerimizin çevreden ve toplumdan gelen psiko-sosyal dışlanmışlık baskı ve tutumlarına karşı psikolojik olarak güçlendirmek ve mücadele becerilerini kazanmalarına yardım etmektir. 
     Toplum için; 
Toplumumuzun, kültürümüzün, kişi, kurum ve kuruluşların, duyarlılık potansiyellerini etkinleştirerek, sağlık, hukuk, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda, engellilerin hayata tam katılımlarına fırsat eşitlikleri yaratmak amacıyla; 
Toplumda farkındalık, bilinç ve gelişme sağlayacak, 
Düşünce kalitesi ve farklılıklarla birlikte yaşam için toplumsal duyarlılık projeleri (TDP) tasarlamak, geliştirmek, 
Bu yönde amaç, hedef ve çalışmaları olan üniversiteler, kamu, özel sektör, STK’lar, kişi ve kuruluşlarla yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde, sürdürülebilir örnek, işbirlikleri oluşturmak, eğitimler vermek, uygulamalar yapmaktır.; 
 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Sevgi Rehabilitasyon.