Vizyonumuz

  Vizyonumuzun ve hedeflerimizin, yönetişim kapasite ve yeteneklerimizin kaynakları, süreçlerimizin doğal ekip üyeleri olan ailelerimiz ve çalışanlarımız başarı ortaklarımızdır. 
Hizmetlerin; erken, önleyici, kaliteli ve çeşitliliği önceliğini temel alarak, alanın ve sektörün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ilkemiz doğrultusunda kurumsal rekabeti değil ülkesel rekabet anlayışımızla, çocuğa, aileye ve topluma bütüncül faydalar yaratmak her zaman ve her koşuldaki sürekli hedefimizdir. İnsancıl, yenilikçi, yaratıcı, bilimsel program ve uygulamalarıyla özel eğitim rehabilitasyon hizmetlerinde, ulusal ve uluslararası standartlara katkılar sunan, alanında kaliteye öncülük eden, Öğrencilerimizin, gelişim, eğitim ve öğrenme yaşamlarına kattığımız başarı ve mutluluğu ailelerimizle sürdürerek, ilgi yetenek ve kapasitelerinin zamanında ve tam gelişimini sağlayan,İnsanlığın ve hukukun yarattığı fırsat eşitliği haklarını kullanarak hayatın her alanına eşit ve tam katılımcı, üretebilen bireyler yetiştirmektir.
 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Sevgi Rehabilitasyon.