Özel Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitim

Günümüzde bilgisayar hayatımızın her aşamasında önemli bir yer tutmaktadır. Kurumumuz eğitim sistemi içersinde bilgisayar eğitimindeki amaçlarımızdan birisi çocukların bilgisayarı tanımaları ve kullanabilmeleridir. Bir diğer amacımız ise çocukların programına uygun hedefleri doğrultusunda eğitici ve öğretici bilgisayar programlar vasıtasıyla eğitimi desteklemektir. Böylece görsel ve işitsel duyulara hitap ederek eğitim daha eğlenceli hale getirilmektedir.

   ÖZEL EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI
Bilgisayar teknolojisi engelli çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin gerek iş yerlerinde, gerek okullarda ve toplumda yaşam standardını geliştirmek adına çok fazla olanaklar sunmaktadır. Engelli çocukların ileride toplumsal hayata katılımı; sosyal, mesleki veya bağımsız bir hayal sürebilecekleri becerileri kazandıracak bir eğitimsel süreçten geçtikleri taktirde sağlanabilir. Normal gelişim gösteren çocukların eğitimlerinde kullanılan bilgisayar, özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların eğitimlerinde de büyük önem taşımaktadır. Genellikle matematik, okuma-yazma, konuşma gibi becerilerin öğretilmesinde ağırlıklı olarak kullanılan bilgisayar destekli eğitim programları şekil, renk, sayı ve zıt kavramlar gibi temel kavramların kazandırılması ve desteklenmesi açısından da büyük yarar sağlamaktadır.
   Özel eğitime gereksinimi olan çocukların karşılaştıkları güçlüklerden biri, öğrendikleri bilgi ve becerileri bir durumdan diğerine uyarlama yani transfer etmedir. Bilgisayar bu alanda da önemli üstünlükler sunmaktadır. Çağdaş teknolojide, elle yapılan çizimlerin yanı sıra gerçek görüntüler de bilgisayar ekranına kolaylıkla alınabilmekte, bu görüntülerin üzerinde hemen her türlü işlem gerçekleştirilebilmektedir

 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Sevgi Rehabilitasyon.